สำรองห้องพัก
+212 613708935
สำรองห้องพัก
  • 7288346
  • 7515476
  • 22066780
  • 9566120
  • 9566220

Reservations

สำรองห้องพัก
{{data.aggregate.hotel_average_score}} {{translations["review_score"]}}{{translations["out_of_ten"]}}
/ , {{data.review.guest_countrycode}}
{{data.review.completed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss | amDateFormat:'MMMM DD, YYYY'}}
Close